سرویس سیاسی | کد خبر: 64603
تاریخ انتشار: 1397/01/30 - 12:20:51

واکاوی مسئلۀ نفوذ فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری با تکیه بر آیات قرآن

محققان در این پژوهش، به دنبال تبیین ماهیت نفوذ فرهنگی در آیات قرآن و یافتن مصادیق به‌روز در عصر حاضر بودند؛ تا با تبیین در مراکز علمی، باعث روشنگری اذهان عمومی شود.
واکاوی مسئلۀ نفوذ فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری با تکیه بر آیات قرآن,

چکیده

هدف: محققان در این پژوهش، به دنبال تبیین ماهیت نفوذ فرهنگی در آیات قرآن و یافتن مصادیق به‌روز در عصر حاضر بودند؛ تا با تبیین در مراکز علمی، باعث روشنگری اذهان عمومی شود. روش: روش این نوشتار، کتابخانه‌ای از نوع تحلیلی- توصیفی بود که با بررسی بیانات مقام معظم رهبری و تطبیق آنها با آیات و مصادیق روز تدوین شده است. یافته‌ها: نظام سلطه‌گر و متجاوز غرب در سالهای اخیر چندین مرتبه از این حربه استفاده کرده است که از جملۀ آن می‌توان به مسئلۀ نفوذ فرهنگی در جشنوارۀ موسیقی اشاره کرد که دشمن برای نفوذ در کشور، مأمور مستقیم دستگاههای امنیتی خود را به عنوان یک فرد صاحب هنر، برای جشنوارۀ موسیقی معیّن می‌کند که به داخل کشور بفرستد، اما با درایت و آگاهی وزارت اطلاعات، جلوی آن گرفته می‌شود. نتیجه گیری: نظام سلطه‌گر غرب، فعالیت گسترده‌ای را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کند و از طریق فنّاوری‌های روز در عالم واقع و فضای مجازی بهره می‌گیرد و با ایجاد یأس و ناامیدی در جوانان، آنها را منزوی کرده و سپس با دادن وعده‌های فریبنده به ایشان، آنها را در راستای اهداف شیطانی خود به خدمت می‌گیرد. دشمن با تأکید بر شکافهای اجتماعی، از جمله گسست نسلها و جریان‌سازی موازی در قبال انقلاب، در جهت منفعل ساختن اقشار اجتماعی کوشش می‌کند و این همان نفوذ فرهنگی است که مقام معظم رهبری، مبارزه و مقابله با آن را در اولویت سایر روشها می‌داند.

کلیدواژه ها: فرهنگ؛ نفوذ فرهنگی؛ تهاجم فرهنگی؛ آیات نفوذ؛ مقام معظم رهبری

نویسندگان:

سید جواد خاتمی سبزواری: دکتری الهیات و معارف اسلامی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری(نویسنده مسئول)

 زهره بقیعی: دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی - دوره 7، شماره 25، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر